Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Türk Bayrağına Geçişler Devam Ediyor 

Yabancı Bayrağa sahip yatların, vergi indirimi yapılarak Türk Bayrağı'na geçişine izin verilmesinin ardından üçbine yakın tekne bayrak değişimi yaptı. Yeni yönetmeliğe göre, tekne bedelinin sadece %1'i kadar KDV ödenmesi, bayrak değişimi için yeterli oluyor. 

.

 

 

Türk Bayrağı'na Geçiş ve Ve ilk Yabancı Bayraklı Tekne Türk Bayrağına Geçti 03.03.2017 Liman Başkanlığımızca bu kapsamda tekne kayıt işlemlerine başlanmış olup, ilk olarak ABD bayraklı VISION S isimli tekne Tuzla Bağlama kütüğüne03.03.2016 tarihinde kayıt edilmiştir. Evraklarınız ile Liman Başkanlıklarına müracaat ettiğiniz takdirde sizden iki aylık (60 günlük) taahhütname alarak, bağlama kütüğüne teknenizi işliyorlar. Ve size verdikleri, ‘’gümrüğe sevk yazısı’’ ile teknenizin ithalatını yapıyorsunuz. Gümrük aşamasında bir gümrük müşavirinden destek alınıp beyanname açılırsa işiniz daha kolay olur. İthalat beyannamesi ve yabancı bayrak terkin belgesi, bir de teknenin bağlı bulunduğu liman ismi yazan fotoğraflarını 60 gün içinde tamamlayıp bağlı bulunduğunuz limana ibraz ettiğinizde işlemleriniz tamamlanmış oluyor Gümrükte tekne değeriniz üzerinden %1 kdv alınıyor. Tekne değeriniz kasko değeri ile aynı olmalı. Kaskonuzun başlangıç tarihi 27 Ocak tarihinden önce bir tarihte olmalı.Kaskonuz yok ise veya başlangıç tarihi uygun değil ise liman başkanlığı ekspertiz görevlendiriyor ama size tavsiyemiz tekne değerinin çok altında bir işlem yapmamanız zaten %1 KDV avantajlı

 

Sırasıyla yapılacak işlemler ve istenen belgeler

 

1) Teknenin size ait olduğu belge. Bu belge genellikle ingilizce olduğu için yeminli tercüme bürosunda tercüme ettirilip notere onaylatılması yeterli. Teknenizi şahıs adına mı yoksa şirket adına mı kaydettireceksiniz ona göre evrak isteniyor; şahıs ise nüfus kağıdı, şirket ise şirket ticari sicil gazetesi, vergi levhası, imza silküleri götürmeniz yeterlidir.

2) Liman başkanlığı belgelerin tamam olduğuna onay verdikten sonra ithalat, yabancı bayrak terkin işlemlerinizi bitirmeniz için sizden 60 günlük taahhüt alacak ve buna göre gümrüğe sevk yazısı yazacaktır.

 

Gümrükteki istenen belgeler

1) Gümrükte liman başkanlığına verilen belgelerin birer fotokopileri.

2) Teknenizin satışının yapıldığına dair fatura belgesi.

3) Gümrük müşaviri ile bu işlemi yapacak iseniz gümrük müşavirine vekalet.

4) Gümrük müşavirine verilmek üzere Tareks taahhütnamesi vekaleti .

5) Gümrük müşavirine verilmek üzere imza beyannamesi .

6) Şahıs veya şirket olsun, bir vergi dairesine kayıtlı iseniz ıslak imzalı vergi dairesine kayıtlı olduğunuza dair belge.

 

Aynı şekilde ticaret sicil kaydı. Eğer kaydınız yok ise kaydınızın olmadığına dair ıslak imzalı belge. Son olarak yabancı bayrağın olduğu ülkeden terkin yazısını isteyip bunları limana 60 gün içinde verdiğiniz takdirde işleminiz tamamlanıyor, tekrar uğraşmamak adına bu belgeyi edinip başvurmak daha mantıklı olacaktır. Ve ilk Yabancı Bayraklı Tekne Türk Bayrağına Geçti Ve ilk Yabancı Bayraklı Tekne Türk Bayrağına Geçti, Darısı diğerlerinin Başına Türk sahipli yabancı bayraklı teknelere Türk Bayrağı çekilmesi ile ilgili olarak, söz konusu teknelere ilişkin vergisel düzenlemeleri de içeren 6770 sayılı "T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de, KDV'nin indirilmesi ve ÖTV'nin sıfırlanmasına ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Liman Başkanlığımızca bu kapsamda tekne kayıt işlemlerine başlanmış olup, ilk olarak ABD bayraklı VISION S isimli tekne Tuzla Bağlama kütüğüne 03.03.2016 tarihinde kayıt edilmiştir.

 

YelkenOkulu.com 

 

 

yelkenlidogrudemirleme-2