Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Türk Bayraklı Teknelerin 2018 Yılı Bağlama Kütüğü  Harcı Belli Oldu

Türk Bayraklı özel teknelerinde yıllık vergisi, 2018 yılında da, teknelerin tam boyu üzerinden alınmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda, motorlu taşıtlar vergisinde olduğu gibi motor gücü üzerinden bağlama kütüğü harcı ücretlendirilirdi. 2018 yılı fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009 – Düzeltme : 6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük : 27.01.2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre) 

 

TEKNE BOYU HARÇ TUTARI

5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan 465,50 TL

9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan 931,40 TL

12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan 1.863,10 TL

20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan 3.725,60 TL

30 metre ve üzerinde olanlardan alınır. 7.453,80 TL 

 

Harca Tabi olmayan (4,99 metreye kadar) teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) 101,70 TL Belge Harcı alınır.

Evrak Zayii ve Yıpranmadan dolayı belge yenilemelerinde 101,70 TL Belge Harcı alınır.

 

PAHALI TEKNE DAHA AVANTAJLI

Söz konusu bu sistemde pahalı teknelere sahip olanlar çok daha avantajlı durumdadırlar. Motor gücüne ve tekne bedeline göre vergilendirme olmadığından, aynı boyda olan pahalı motoryat ile çok daha az fiyata ve donanıma sahip yelkenli tekneler aynı vergiyi ödemektedirler.