Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Yelkenlilerde Polar Diagram Nedir?

Bir yelkenli teknenin performansı ile ilgili bilgiyi öğrenmenin en doğru yolu, yelkenli teknenin polar diagramını incelemek olacaktır. Fakat bir çok kişi için polar diyagramları okumak oldukça karışık olabilir.

Yelkenli yat ve tekne tasarımcıları, tasarımlarından en iyi performansı alabilmek için bilgisayar programlarından destek alırlar. Henüz yelkenli tekne suya inmeden, teknenin performansı hakkında bilgi sahibi olabilirler. Tasarımlarını revize ederler. Bir yelkenli teknenin TWS rüzgarda yani gerçek esen rüzgar hızında, belirli rüzgar açılarında yapabileceği hızı gösteren tabloya polar diyagram deriz. Polar diagram okuduğunuda bir yelkenlinin seyir performansını ve ortalama hızını anlayabilirsiniz.

 

 

Polar Diyagram Okunması

Polar diyagamlarda, Dikine ve yatay olan yani y ve x eksenleri, teknenin deniz üzerindeki hızını gösterir. Bunu en doğru olarak GPS hızından algılayabilirsiniz. Akıntı, olağan dışında büyük dalga, çırpıntı, teknenin alrının kirli olması, ağırlıklar vs. gibi koşullar göz ardı edilmektedir.

x-y eksenleri arasında kalan, şekilsiz olarak eğriler haline uzanan çizgi teknenin polar diagramını temelini oluşturur. Polar diagram okumak için önceklikle tabloda eğri olarak gösterilen rüzgar hızı seçilmelidir.

Örneğin 10 knot rüzgar baz alınırsa, tabloda 10 knot değerinin eğrisi üzerinden yukarıya doğru çıkılır veya aşağıya doğru inilir, istenilen rüzgar açısında kesiştiği yer not alınır. Bu kesişimin uzantıları hızı gösterecektir.

 

 

Maltese Falcon Polar Diyagram İncelemesi

Ülkemizde Yıldız Tershanesi’nde Perini Navi ortaklığı ile üretilen dünyanın en büyük yelkenli yatlarından biri olan Maltese Falcon’un polar diyagramını inceleyelim. Aşağıda görünen polar diagramda, 20 TWS geçek rüzgar hızında, rüzgar 20 knot çizgisinde (turuncu çizgi) takip edilerek x eksenine düşüm yapıldığında, yelkenlinin 11.6 knot hızına ulaştığı görülüyor.

 

 

Yazı : Deniz Giray