Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Okyanustaki Atıklar İnceleniyor

Pasifik okyanusunda yapılan araştırmalarda, yüksek miktarda çöp ve atıktan oluşan büyük boyutlarda bir ‘devinim’ (gyre) sisteminin olduğu ortaya çıktı. 

.

pasifikokyanusuatiklar Pasifik okyanusunda yapılan araştırmalarda, yüksek miktarda çöp ve atıktan oluşan büyük boyutlarda bir ‘devinim’ (gyre) sisteminin olduğu ortaya çıktı. Özellikle, yarı çözülmüş mikroskobik plastik partiküllerinin deniz canlılarına doğrudan etkilerinin olması endişelere yol açıyor. Ayrıca, Japonya’yı vuran tsunaminin de kısa zaman sonra bu devinime karışacağı belirtiliyor.

Söz konusu çöp devinimlerinin oluşmasında gemilerin çok küçük bir rolü olmasına rağmen, kamuoyunun gözünde bu kirliliğin ana sebebi gemiler olarak algılanıyor.. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren MARPOL Ek V ile gemilerde çöp yönetimi hususundaki standartlar revize edildi.

Endişe yaratan bir diğer husus ise, toplanan çöplerin işlendiği tesislerin modern standartlara uygun ve ‘yasal’ olmaları. Deniz temizliğinin son günlerde üzerinde çok durulan bir konu olması ve kamuoyundan yoğun ilgi görmesi sevindirici olup, yerel çöp işleme tesislerinin gemilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern ve gereksinimlere uygun olması gerekliliği göz ardı edilmeyecek.

kaynak : denizhaber.com.tr