Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Göksel Seyir, Gündemde

ABD Donanmasında, alınan yeni kararla, göksel seyir dersi eskisi gibi hem teorik hem de uygulamalı olarak savaş gemilerinde seyir yöntemleri arasında öğretilecek. 

.

gokselseyirsekstant1 Göksel Seyir (Celestial Navigation) Yeniden Dünyanın Gündeminde!


IMEAK Deniz Ticaret Odası, Bimco'nun 29.10.2015 tarihli haberini sektörle paylaştı. Haberde, ABD Donnamasında 2006 yılında kaldırılan göksel seyir eğitiminin yeniden müfredata alındığına atıfta bulunularak; terörist saldırılar yoluyla GPS yayınlarının sekteye uğrayabileceği ve bu nedenle, ticari gemilerde de, göksel seyir uygulamalarının yeniden rutine alınmasının gerektiği savunulmakta. 


Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Burcu Uluçay tarafından Türkçe'ye çevrilen haber şu şekilde:


"Küresel Mevki Belirleme Sistemi uzun zamandır kullanımda olsa da, seyir zabitlerinin küresel seyir konusunda eğitilmelerinin gerekli olup olmadığı konusu halen tartışılmaktadır. Bu tartışmanın tarafları beklendiği üzere yenilikçiler ve gelenekçilerdir.


Yenilikçiler güverte zabitlerinin eğitim müfredatına dahil edilecek daha önemli konular olduğunu savunurken, gelenekçiler gemideki elektronik seyir sistemlerinin tümden arıza yapması halinde seyir zabitinin sekstant(gemicilikte bir gök cisminin yüksekliğini ölçen alet) denilen seyir aletini kullanabilmesinin faydalı olacağın ı ve bunun gemi için bir güvence olarak görülmesi gerektiğini öne sürmektedir.


gokselseyirsekstant2


Ticari gemilerdeki sekstantın çoğunlukla harita odasının bir köşesinde gün ışığına çıkmayı beklediğini ve kaptanın istediği zamanlar dışında kullanılmadığını söylersek yalan söylemiş sayılmayız.


Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri Donanma Operasyon Şef’inin "göksel seyir" konusunu ana müfredata alarak, bunu profesyonelliğin temel yeterliliklerinden biri sayması dikkat çekicidir.


Ticari gemilerde çalışan seyir zabitleri, göksel seyir üzerine eğitim almaya ve bunun STCW (Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları)'deki rolünü̈ vurgulamaya devam ediyor olabilir.


ABD donanmasında ise 2006 yılında bu konudaki eğitime son verilmişti.


ABD Donanmasında, alınan yeni kararla, göksel seyir dersi eskisi gibi hem teorik hem de uygulamalı olarak savaş gemilerinde seyir yöntemleri arasında öğretilecek.


Sekstantın son teknoloji ürünü elektronik cihazlarla donatılan savaş gemilerinde bile seyir tayininin önemli bir parçası durumuna geleceği öngörüsünde bulunanlar çoğunlukla siber tehlikeleri gerekçe gösteriyor. ABD donanması, siber tehlikelere ek olarak sistem arızalarının, elektrik kesintilerinin, uydu sinyallerindeki aksaklıkların da elektronik cihazların ve GPS' nin güvenilirliğini azalttığı görüşünde. ABD donanması "geleneksel" becerileri kazanmaya devam edilmesi gerektiğine inanıyorsa, ticari gemi işletmecilerinin de aynı tutumu benimsemesi yerinde olabilir. Ayrıca, sekstant kullanımının bir beceri olarak kazandırılması ve devamlılığının sağlanması isteniyorsa, işin uygulama ayağına çok önem verilmelidir. Ancak, kişisel bir görüş açısından; uzun, zorlu bir deniz yolculuğunda gök cisimlerine bakarak rotasını belirleyen ve bu şekilde karaya adım atan denizci için bu durum daha da ödüllendirici olabilir. GPS üzerinden okunan bazı rakamlar neredeyse tam bir kesinlik sağlayabilir; fakat yıldız konumlandırmasını doğru bir şekilde yapan denizcinin hissettiği başarma duygusu muhtemelen bunda mevcut olmayacaktır.


Suçlulardan, teröristlerden kaynaklı tehlikeler artmakta ve düşmanca tavırlı hükûmetler taşımacılıkta elektronik kaos yaratacak hamlelerde bulunmaktayken, siber tehlike ve sinyal aksaklıkları konusu ciddiyetle ele alınmalıdır. Göksel seyrin kendi kendine yeten doğası, tehlikelere karşı bir çeşit zırh görevi görecektir. Gök cisimleri yeniden gündemdedir!"


kaynak : Anadolu Ajansı