Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Marmara Denizi Sempozyumu 

77 belediyenin üye olduğu, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması konularında II. Marmara Denizi Sempozyumu gerçekleşecek. 

.

marmaradenizisempozyumu2 lki 2012 yılında düzenlenen Sempozyum kapsamında; Bakanlıkların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak fayda üretmesi hedeflenmektedir.


Sempozyumun konu başlıkları;


Büyükşehirler ve Marmara Denizi Marmara

Denizi'nin Mevcut Durumu

Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi

Marmara Denizi'nde Riskler ve Fırsatlar

Marmara Denizi Kıyı Koruma Uygulamaları Deniz ve İçsular:

Deniz Ekosistemi ve Balıkçılık Denizden Pazara:

Yetiştirme ve Avlanma Pazardan Sofraya:

Pazarlama ve Tüketim Medya Gözünden Marmara Denizi olarak belirlenmiştir. 


Marmara Belediyeler Birliği tarafından, Kadir Has Üniversitesi'nde 22-23 Aralık 2015 tarihlerinde II. Marmara Denizi Sempozyumu gerçekleştirilecektir.