Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 


Seyir Fenerleri 


FFF 

Sabit : Bu fener, ışık şiddetini değiştirmeden ne yanıp sönmezden sabit olarak yanar. Yandaki örnekteki sabit sarı renkli yanan feneri simgelemektedir. 


FLFL

Çakarlı : Bu simge, yanıp sönen feneri simgeler. Karanlık süresi aydınlık süresinden fazladır ve çakma frenaksı dakikada 30'u geçmez. 


 QQ

Seri Çakarlı : Daha hızlı yanıp sönen feneri simgeler. Gene karalık süresi aydınlık süresinden fazladır ve çakma frekansı dakikada 60'ı geçmez. 


VQVQ

Hızlı Seri Çakarlı : En hızlı yanıp sönen feneri simgeler. Gene karalık süresi aydınlık süresinden fazladır ve çakma frekansı dakikada 100'ü geçmez. 


IQIQ

Kesintili Seri Çakarlı 


ISOISO 

İzofaz : Karanlık süresi ile aydınlık süresi eşit olan çakardır. 


GpGp

Grup Çakarlı (FLx+Flx) : Grup olarak ikili peyiyotta çakar bileşimidir. 


OccOc

Hüsuflu : Aydınlık süresi karanlık süresinden uzundur. 


LFLLFl Uzun Çakarlı