Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 


Güvenli Demirlemede Asgari Kaloma Uzunlukları 


guvenlidemirleme


Demirlemede unutulmaması gereken en önemli konu, çapanın değil, bırakılan zincir veya halatın uzunluğunun tutucu  etken olduğudur. Bu bırakılan uzunluğa denizcilikte ''kaloma'' deriz. Sadece zincir kullanımında derinliğin en az 4 katı kadar kaloma bırakılması gerekir. Zincir halat birleşiminde 6 katı, sadece halat kullanımında ise 10 katı kaloma bırakılmalıdır.