Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Balıkçı Gemisi Tasarlıyoruz

Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizatörlüğü ile gemi ve yat sektörünün desteği ile bu yıl 2. kez düzenleniyor. 

.

yatgemitasarimyarismasi2013 
GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ II. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gemi Mühendisleri Odası (GMO) ve Türk Loydu işbirliği, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizatörlüğü ile gemi ve yat sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla, ilki 2012 yılında düzenlenecek ve dört yıl boyunca sürecek olan Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği - Gemi ve Yat Tasarım Yarışması düzenlenecektir.

Yarışmanın asıl amacı, Türkiye’deki başarılı tasarımcılarla üretici firmaları buluşturmak, gemi ve yat sektörünü çok iyi tasarımlarla beslemek, sektörle ilgili eğitim gören öğrencilerin tasarım yönlerinin gelişmesini ve tasarıma bakışlarını geliştirmeyi sağlamak, ihraç edilebilir nitelikteki ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, gemi ve yat ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek, sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak, çevreyi daha fazla korumak, ulaşımda ve taşımacılıkta harcanan enerji miktarında tasarruf sağlamak, işlevselliği ön plana çıkarmak ve geleceğin gemi pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmaktır.

Bu çalışma, Türk gemi ve yat sektörünün ihracatını daha iyi seviyelere getirmek için, yurt dışında olmazsa olmazların başında gelen “tasarım” kavramının üzerine eğilip ilk defa ulusal nitelikte bir gemi tasarım yarışması düzenlenmesi amacıyla başlatılmıştır.

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci gruplarına açıktır.

Öğrenci grubu en az bir en fazla dört kişiden oluşabilir. Gruplarda en az bir Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği ya da Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencisi olmalıdır.

Yarışmanın 2013 yılı için belirlenen konusu şu şekildedir:

Uluslar arası sularda, 24-49 metre arası uzunlukta ağ ile (gırgır ağı) avlanacak bünyesinde işleme sistemi olan balıkçı gemilerinin tasarımı.

Yarışma şartnamesi,yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru internet sitemiz aracılığıyla yapılacaktır.

Son proje kabul tarihi 17 Mayıs 2013'tür. Haziran başında juri kararını verecektir.

Ayrıntılar : www.gemiyattasarim.org