Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Hepimiz aynı kayıktaydık

Figüratif resmin güçlü temsilcilerinden Didem Ünlü’nün son çalışmaları, "Hepimiz aynı kayıktaydık"    22 Mayıs - 28 Haziran tarihleri arasında Bergsen & Bergsen Galeri’de izlenebilir. 

.

didemunlu Figüratif resmin güçlü temsilcilerinden Didem Ünlü’nün son çalışmaları, "Hepimiz aynı kayıktaydık" ismini taşıyor. 22 Mayıs - 28 Haziran tarihleri arasında Bergsen & Bergsen Galeri’de izlenebilecek olan çalışmalar, Ünlü’nün işgal altındaki Irak’tan özel olarak getirttiği gazeteleri kullanarak ortaya çıkardığı bir seriden oluşuyor. Sanatçı, daha çok kendi deneyimlerinden beslenen, anlık izlenimlerini yansıtan yapıtlarıyla tanınıyor. Özellikle insan hayatının en önemli evresi olan çocukluk dönemi, işlerinde sıklıkla işlediği tema olarak göze çarpıyor.

Sanatçının bilinçaltının, İngiltere’de geçen uzun yılların, aile özleminin, yıllar sonra İstanbul’a geri dönüşünün üzerinde yarattığı etkilerin okunabildiği bu çalışmalar bireysel ve apolitik bir dile sahip. Ünlü’nün özellikle İstanbul ve aile temalı resimleri -bir röportajında kendisinin de samimiyetle belirttiği gibi- kartpostalımsı özellikler taşıyor. Çocukluğunu bugünden, ailesiniLondra’dan, Londra’yı bir Türk’ün gözünden, çok sevdiği İstanbul’u ise uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra bir turistin bakış açısından izleyebilen biri Ünlü. Bu koşullar geçmişe özlem, melankoli, bilinçaltından kopup gelen çocukluk hatıralarının belirsizliği, çoktan unutulmuş oyunlardan sahneler ve bazen de “garip” bir neşe ile yansıyor resimlere.


Ünlü, sıklıkla fotoğraflardan da yararlandığı çalışmalarında, aslında bugünkü gazete resimlerinin alt yapısını oluşturuyor. Bazen tuvale adapte ederek, bazen de direkt üzerinde çalışarak yeniden yorumladığı fotoğraflarda önce hangi unsurdan etkilendiğine karar verip, onu öne çıkaracak şekilde fotoğrafı çözümlüyor ve sonra yeniden inşa ediyor; bu yorumlama aşamasında temel fotografik öğelerin kaybolmamasına özen gösteriyor. Sanatçı benzer çalışma sistemini gazete resimlerinde de uyguluyor; gazetelerin dokusu ve özelliği kaybolmuyor, bazen bir figürü öne çıkarıp geri kalan zemini tamamen boyarken, bazı çalışmalarında gazeteyi fon olarak kullanıyor ve birbirinden bağımsız figürlere yer veriyor.