Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 


Kavança 

kavanca

Rüzgarı kıç taraftan yani pupa seyrinde aldığımızda yelkenlerin yer değiştirmesi ile yaptığımız manevraya kavança denir. Kavança manevrasında, yelken üzerindeki kuvvet boşalamadan, yelken tekrar karşı taraftan dolacağı için biraz hızlı olacaktır. O yüzden sert havalarda kavança oldukça zorlayıcı bir manevradır. Dolayısıyla sert havalarda kavançanın tehlikeli ve zorlayıcı olmasını engellemek için güvenli kavança manevrası yapılmalıdır. Güvenli kavança kontrollü kavança anlamına gelmektedir. Amaç, yer değiştiren ana yelkenin ve ona bağlı bulunan bumbanın, ivmelenerek karşıya geçmesini engellemektir. Güvenli kavança atabilmek için öncelikle rüzgarı tam kıç taraftan almak gerekir. Rüzgar, teknenin kıç tarafından alındığında, yer değiştirecek olan ana yelkenin, çok hızlı yer değiştirmesinin engellenmesi için ana yelken, teknenin içine gelene kadar toplanmalıdır. Dümene verilen küçük bir hareketle, tekne rüzgar altına doğru döndürülürken, ana yelken artık yavaşça bırakılmalı ve tekne ile olan açısı arttırılmalıdır. Sert havalarda güvenli kavança yapılmadığı taktirde, bumbanın kırılması, ekibin yaralanması veya ani dümen kayıpları yaşanabilir.